LBAB ASOCIACIJOS BLAKSTIENŲ PRIAUGINIMO TRENERIO SERTIFIKAVIMAS


Ruošiate blakstienų priauginimo specialistus?

Norite suteikti kokybiškus, profesionalius LBAB asociacijos, patvirtintos švietimo ministerijoje, mokymus?

Jaučiate nesąžiningą konkurenciją kainų ir kokybės atžvilgiu? 

Ar ištikrųjų asmuo siūlantis ar teikiantis mokymų paslaugas yra pakankamai kompetetingas, turintis ilgalaikę patirtį ir sąlygas šiam darbui? Kaip įsitikinti mokymų kokybe ir gauti/pateikti visas reikiamas žinias?

Atstovaudami savo mokymo įstaigą ar savo individualią veiklą galite sertifikuotis LBAB asociacijoje bei tapti sertifikuotais treneriais savo mieste ar visoje Lietuvoje.

LBAB asociacijos treneris  yra sertifikuotas (patikrintas ir patvirtintas LBAB) siūlantis nepriekaištingos kokybės, mokymų specialist0 reikalavimus atitinkančias, apdraustas paslaugas, treneris.

LBAB asociacija siūlo blakstienų priauginimo trenerio sertfikavimą.


LBAB1Kaip vyksta trenerio atestacija:

  1. Treneris pateikia LBAB asociacijai informaciją apie save ir/ar savo mokymo įstaigą (specialybė, lankytų mokymų pažymėjimai/diplomai, darbo patirtis blakstienų priauginimo srityje, sveikatos žinių pažymėjimas, kontaktai ir kt.)
  2. Treneris susimoka asociacijos stojimo mokestį – 500€ bei pasirašo bendradarbiavimo sutarį su LBAB
  3. Treneris pateikia mokymų medžiagą (skaidres, spausdintą versiją, bei glaustą skaidrių aprašymą), bei naudojamų priemonių sarašą  LBAB asociacijai – sertifikavimui.
  4. Treneriui pateikiamas atsakymas apie medžiagos tinkamumą/netinkamumą. Esant netinkamai medžiagai siūloma medžiagą papildyti ir patobulti, pagal LBAB kriterijus bei sveikatos ministerijos ir higienos instituto reikalavimus.
  5. LBAB asociajos narys dalyvauja trenerio mokymuose tarpusavyje suderintu laiku.
  6. Treneriui išduodamas LBAB trenerio sertifikatas, suteikiantis teisę teikti kokybišką blakstienų priauginimo mokymo programą bei išduoti LBAB asociacijos,patvirtintus švietimo ministrerijos registre, diplomus.

Trenerio įsipareigojimai:

Treneris privalo tinkamai išdėstyti mokiniui/iams atestuotą medžiagą per ne trumpesnį neireikalavimuose nurodytą  laiką.

Treneris privalo išduoti mokiniui LBAB asociacijos patvirtintą diplomą, kurio numeris talpinamas LBAB paieškos sistemoje, www.lbab.org tinklapyje.

Treneris privalo konsultatuoti savo mokinį blakstienų priauginimo ir klientų klausimais po mokiniui suteiktų kursų.


Trenerio metinis nario mokestis, bei atestacijos mokestis:

Treneris įsipareigoja mokėti 79€ metinį nario atestacijos, reklamos, bei kitų papildomų išlaidų mokestį.

Treneris įsipareigoja mokėti kiekvieno LBAB asociacijos patvirtinto diplomo mokestį.  Vieno diplomo mokestis – bus nurodytas treneriui asmeniškai. Į šį mokestį įeina mokinio patikrinimas, LBAB asociacijos, patvirtintos švietimo ministerijos registre, diplomo spausdinimas, diplomo išsiuntimas mokiniui sekančią dieną po lankytų kursų.


Sertifikuoto LBAB trenerio privalumai:

Po sertifikavimo baigimo jums ir/ar jūsų mokymo įstaigai yra išduodamas trenerio diplomas, kuris suteikia teisę mokyti profesionalaus blakstienų priauginimo bei išduoti LBAB asociacijos, patvirtintos sveikatos ministerijos registre, diplomus.

Visi sertifikuoti LBAB treneriai yra talpinami LBAB svetainėje pagal miestus.

LBAB  trenerio mokinys gauna nuolaidą (~30%) tampant LBAB asociacijos nariu.

Treneris turi teisę išduoti mokiniui savo mokymo įstaigos ar individualios veiklos vardu, diplomą patvirtintą LBAB asociacijos.

LBAB treneriui suteikiamos papildomos nuolaidos blakstienų priauginimo priemonių įsigyjimui kursams ar platinimui.

Suteikiama 30% nuolaida pagalbinėms priemonėms reikalingoms kursams: projektorius, masažiniai stalai, meistrų kėdes, Glamcor ir Pure Light LED lempoms.


Blakstienų priauginimo treneris

Sertifikavimas

Blakstienų priauginimo meistras

Sertifikavimas

Mikro - pigmentacijos meistras

Sertifikavimas

Mikro - pigmentacijos treneris

Sertifikavimas

Facebook